Her har jeg forsøkt å lage en liten ordliste over mye brukte ord og uttrykk man kommer over når man drikker og samler rom. Dersom du savner noe, legg inn en kommentar under – jeg fyller ut ordlisten løpende!

Rhum Agricole er en type rom produsert på presset sukkerrørsaft, en produksjonsmetode som er vanlig i de tidligere franske koloniene. Agricole-rom er som regel mer floral og ikke så søt som rom produsert på melasse, som er vanlig i de tidligere spanske og engelske koloniene.
Añejo er et spansk uttrykk for lagret rom. Det er imidlertid ingen regler som sier hvor gammel en rom må være for å kunne merkes añejo.
Brasiliansk brennevin produsert på sukkerrør. Destilleres på presset sukkerrørssaft, ikke melasse. En viktig ingrediens i blant annet Caipirinha.
Aenas Coffey var mannen bak det vi i dag kjenner som kolonneapparat eller kontinuerlig destillasjonsapparat. På engelsk går Coffey-stills også under navnet column still.
Området rundt Demerara-elven i Guyana var blant de tidligste sukkerprodusentene i området, og dermed også tidlig ute med romproduksjon. I dag opererer Demerara Distillers i området, kjent for blant annet El Dorado-rom.
Destillering er prosessen der man skiller komponenter med ulikt kokepunkt. I romproduksjon varmer man opp den gjærede mesken basert på melasse eller sukkerrørssaft, og ved å kontrollere temperatur og samle opp det som fordamper vil man ende opp med en rå-rom som holder omkring 80% alkohol. Det samme prinsippet brukes ved all brennevinsproduksjon.
Dunder er restproduktet fra romdestillering, og inneholder store mengder gjær som brukes til å kickstarte neste gjæringsprosess.
En ester er en organisk forbindelse som dannes når alkohol reagerer med syre i gjæringsprosessen. Noen estere henger med gjennom destillasjonsprosessen, og det kan dessuten dannes nye estere under lagring på fat, blant annet ved at eksisterende «korte» estere kombineres til lange estere. Det er esterne som gir rom det meste av lukt og smak.
Fermentering er gjæringsprosessen som ved hjelp av gjær omdanner sukker til alkohol og karbondioksid, og som således er utgangspunktet for all alkoholproduksjon. Gjæringsprosessen kan imidlertid kun stå for et alkoholinnhold på rundt 13%, så i brennevinsproduksjon må man i tillegg bruke destillasjon for å få et ferdig produkt.
Fuseloljer oppstår under gjæring, og for mye er ikke ønskelig da det blant annet forsterker fyllesyke. Det finnes flere måter å senke nivået av fuseloljer i det ferdige produktet på, blant annet ved kolonnedestillering eller ved å destillere produktet flere ganger.
Et instrument som måler alkoholinnholdet i en væske.
Melasse er restproduktet fra sukkerproduksjon. En brun, tykkflytende og sirupsaktig væske med et sukkerinnhold på omkring 60%. Melasse er utgangspunktet for romproduksjon i den spanske og engelske stilen.
Engelsk uttrykk som beskriver brennevin med en alkoholprosent på over 50%. Stammer fra tiden da den britiske marinen fikk utdelt romrasjoner, og proof antydet alkoholnivået der væsken ville antenne. En vanlig metode for å se om romrasjonene var utvannet, var å dynke litt krutt i væsken og deretter forsøke å tenne på. Dersom kruttet ikke ble antent, var alkoholprosenten under 50%. Kunne man antenne kruttet, var alkoholprosenten minst 50% og dermed var dette proof på at ingen hadde vannet ut rasjonene.
Den enkleste formen for destillasjonsapparat. Kort sagt en løkliknende kjele, ofte av kobber, der mesken varmes nederst og deretter beveger seg via en svanehals hvor kondensatet kan samles opp. Fordi alkohol fordamper ved lavere temperatur enn vann kan man dermed lede dampen vekk, før man kjøler den ned igjen.
Et uttrykk for lagret rom.
Fransk rom (rhum) som er lagret på fat i minst tre år. Størrelsen på fatet må være mindre enn 650 liter.
Solera er en lagringsmetode mye brukt i rom- og sherryproduksjon, der et antall tønner ligger stablet i høyden. Nydestillert rom tappes på den øverste tønnen, mens man tapper fra det nederste laget når det skal tappes på flasker. Det man tapper ut fylles så fra tønnelaget over, som igjen fylles fra laget over. På denne måten vil innholdet man tapper til slutt være en blanding av mange årganger og destillater. Det vanlige for solera-rom er å angi alderen på det eldste i blandingen på flasken – slik for eksempel Zacapa 23 inneholder solera-lagret rom på mellom 6 og 23 år.
Fransk rom (rhum) som er lagret på fat i minst ti år.
XO, Xtra Old, er en betegnelse hentet fra cognacens verden for å angi alder. I motsetning til cognac er det imidlertid ingen regler som tilsier hvor gammel en rom må være for å kunne kalles XO – og enhver produsent står fritt til å merke sin rom XO uten krav til lagringstid eller liknende.Klikk her for alle anmeldelsene sortert etter karakter!

Leave a Comment